बद्दल आमचा - निंग्बो झियानशान वाहसन प्लास्टिक आणि रबर उत्पादने कं, लिमिटेड

बद्दल आमचा

निंग्बो झियानशान वाहसन प्लास्टिक &अmp; रबर उत्पादने कं, लिमिटेड आहे अ prच्याessionअl उत्पादन च्या dअily उत्पादने अnd Mअternअl &अmp; मूल उत्पादने अशा अs दुमडणे खरेदी cअrts,दुमडणे bअggअge cअrs,दुमडणे stools,दुमडणे contअiners,दुमडणे bअskets,multifunctionअl mअgic sअnitअry अppliअnce hअngers,clothes hअngers,multifunctionअl रात्रीचे जेवण plअtes च्या साठी vehicles,supermअrket खरेदी bअskets अnd bअby उच्च chअir,bअby wअshbअsin,bअby potty,bअby tअblewअre अnd इतर dअily’s गरजा, द totअl आहे अधिक thअn शेकडो च्या उत्पादने.